En trappa är inte lik en annan trappa!

Att slipa och renovera trapphus kan ibland vara ett oerhört stort arbete men ibland en relativ enkel process. Allt beror på hur trapphuset är uppbyggt och hur hård lack eller gammal fernissa sitter. Limrester efter en gammal plastmatta samt en fernissa i botten kan dessvärre kräva att hela trapphuset måste fräsas innan slipningen kan påbörjas vilket innebär många extra arbetstimmar samt mängder av slip papper.
Om du klickar på knappen Trappans uppbyggnad så kan du ta del av detaljer och namn på de olika delarna i ett trapphus. Trapphuset som visas i exemplet är mest tidskrävande.

Moment trappslipning.

Steg ett är att få bort all gammal behandling och slipa trappen/trapphuset trären. Vi använder vanligtvis korn 40.60.80.120. Alla hörn och vinklar måste slipas, vilket innebär att i slutändan av själva sliparbetet arbetar vi mer som en " tandhygienist "  All tidigare behandling skall bort! När trappan väl är slipad skall den givetvis behandlas. Lack , olja , bets i ett antal strykningar. Slutpriset påverkas givetvis av själva behandlingen av trappan/trapphuset. Eller du kanske väljer att göra detta moment själv?

Vad kostar det att renovera ett trapphus?

I samråd med oss går vi igenom ditt trapphus och diskuterar om hela trappan behöver slipas eller kanske bara plansteg och sättsteg, vilken typ av behandling som skall utföras. Därefter sammanställer vi en offert som du kan gå igenom i lugn och ro.